zdravaskolka.sk Súkromná ?k?lka Bratislava | HappyKid

UPzdravaskolka.sk
Title: Súkromná ?k?lka Bratislava | HappyKid
Description: Súkromná ?k?lka Happykid zabezpe?uje de?om individuálny prístup pre podporu ich talentu. Aj preto je na?a ?k?lka HappyKid v Bratislave tak ob?úbená.
Keywords:
zdravaskolka.sk is ranked 2 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,991. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zdravaskolka.sk has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

zdravaskolka.sk Information

zdravaskolka.sk Information,zdravaskolka.sk IP Address,zdravaskolka.sk DNS Server

Website / Domain: zdravaskolka.sk
Website IP Address: 92.240.253.14
Domain DNS Server: ns1.exohosting.sk,ns3.exohosting.sk,ns.exohosting.sk

zdravaskolka.sk Rank

Alexa Rank: 7883853
Html Domain Rank: 2/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zdravaskolka.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,991
Daily Revenue: $5
Monthly Revenue $163
Yearly Revenue: $1,991
Daily Unique Visitors 502
Monthly Unique Visitors: 15,060
Yearly Unique Visitors: 183,230

zdravaskolka.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx
Date Wed, 21 Feb 2018 20:44:22 GMT

zdravaskolka.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

zdravaskolka.sk Traffic Sources Chart

zdravaskolka.sk Alexa Rank History Chart

aleax

zdravaskolka.sk Html To Plain Text

Súkromná ?k?lka Bratislava | HappyKid SúKROMNá ?K?LKA BRATISLAVA-VRAKU?A Navigation úvod Na?a ?k?lka Tvorivé aktivity ?portové triedy ?o ponúkame Denny program Prihlá?ka Kontakt úvod Na?a ?k?lka Tvorivé aktivity ?portové triedy ?o ponúkame Denny program Prihlá?ka Kontakt Vitaj v súkromnej ?k?lke HappyKid! Súkromná ?k?lka Happykid Bratislava Materská ?kola Happy Kid je súkromné pred?kolské zariadenie v Bratislave – Vrakuni s celodennou starostlivos?ou o deti vo veku od 1,5 do 6 rokov. Cie?om na?ej ?k?lky je vytvori? najvhodnej?ie podmienky na zdravy du?evny a telesny vyvoj detskej osobnosti. De?om preto poskytujeme individuálny prístup a podporujeme ich v?estranny rozvoj. Chcem prihlási? svoje die?a Prostredie Na?a súkromná ?k?lka sa nachádza v tichej a bezpe?nej ?tvrti v Bratislave – Vrakuni v prostredí rodinného domu, ktory je nosite?om rodinnej atmosféry a individuálneho prístupu. Personál Materská ?kola Happy Kid zamestnáva iba vysokokvalifikovany pedagogicky personál, ktory má nieko?koro?né skúsenosti s modernym prístupom k vychove a vzdelávaniu detí. Zdravá ?k?lka Odbornym garantom na?ej materskej ?koly je MUDr. Anna Adamcová – detská lekárka s viac ako 30-ro?nou praxou v odbore. Aktivity pre deti: Pohybové aktivity Informa?né technológie Tane?no divadelné aktivity Vytvarné ?innosti Hudobná vychova Enviromentálna vychova Oslavy a vylety Interaktívna tabu?a Aktivity s rodi?mi ?o o nás napísali rodi?ia… Dakujeme ve?mi pekne za starostlivos? a trpezlivos? od skorych za?iatkov Oliho a? po jeho vyrastenie na ‘ve?kého chlapca’. U?lo to u vás ve?mi rychlo, e?te dlho ale budeme s Olim spomína? na va?e narodeninové oslavy a torti?ky. ?akujeme!Zuzana Maronova ú?asná ?k?lka, vrelo odporú?am v?etkym. V?dy ochotní vyjs? v ústrety, re?pektujú individuálne potreby deti… Lenka Nem?ovi?ová Du?enková ?o bolo pre mňa podstatné je ?e maly zo ?k?lky nikdy nechcel odís?. A myslím ?e to nebolo peknym vybavením ?k?lky ( pre rodi?ov tie? d?le?ité), ale práve prístupom pani u?iteliek, pani kuchárky aj riadite?ky M?.Marcela Hricová > ?al?ie referencie na Kde nás nájdete: Arménska 7, Bratislava, odbo?ka z Podunajskej, Vrakuňa Materská ?kola – KONTAKT Happy Kid Arménska ?.7 ( odbo?ka z Podunajskej ) 821 07 Bratislava tel.: + 421 948 097 213 tel.: + 421 905 591 024 riadite?ka ?k?lky e-mail: jakubova (@) happykid.sk úvod Na?a ?k?lka Tvorivé aktivity ?portové triedy ?o ponúkame Denny program Prihlá?ka Kontakt ? Happykid 2009. V?etky práva vyhradené

zdravaskolka.sk Similar Website

Domain Site Title
detskekralovstvo.sk Jasle, ?k?lka a jasli?ky Detské krá?ovstvo Bratislava
lambee.sk Lambee - jasle a ?k?lka
agatik.sk Veselá ?k?lka Agátik
slovensketrvalky.sk Trvalková ?k?lka?| Slovenské trvalky
zahradnictvocaklov.sk DOMOV - Ovocná ?k?lka - STAPE VAJDA s.r.o.
jaslenitra.sk Súkromné JASLE a materská ?k?lka JARKA.
askinter.sk A?K Inter Bratislava
skslovan.com ?K Slovan Bratislava
bruel.sk B & K s.r.o., Bratislava
agrofruct.sk AGROFRUCT | Ovocná a okrasná ?k?lka - ovocné stromy - okrasné rastliny
skfitkari.sk ?K Fitkári Bratislava | S Fitkármi do formy
twinkle.sk Twinkle - Anglická ?k?lka pre deti od 2,5 do 6 rokov ponúka ideálne prostredie na rozvoj talentov V...
lkagold.com LKA International, Inc.
lkapartners.com The LKA Partners, Inc.
homolka.sk ChataHomolka.sk - Chata Hom?lka
schoolhuman.eu Súkromná ?kola HUMAN
szus.sk Súkromná ZU? Ko?ice
lkagroup.com.au Private Investigation Services - LKA Group